EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

دربار پایگاه

کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی خود را مدیون توسعه زیرساخت و صنعت می باشند که البته پیشرفتهای علمی و فنآوری در این رشد بی تاثیر نبوده است. تاریخچه توسعه صنعتی نشاندهنده آنست که تمامی این توسعه از یک راه امکان یافته است: تعریف و اجرای پروژه. چرا که با توجه به تعریف و ماهیت پروژه مشتریان در زمان مشخصی به اهداف مورد نظر خود می رسیدند یا اینکه دوباره باید سرمایه گذاری کنند تا در زمان مشخص دیگر به آن مورد دست یابند.

فی الواقع، مدیران اقتصادی و صنعتی در این کشورها دریافتند که راه های سنتی پاسخگوی توسعه و پیشرفت با سرعت رو به رشد در قرن بیستم نیست. پروژه راهی کوتاه و معین بود که از طریق آن می توانستند سرمایه گذاری نموده و به نیاز خود دست یابند. هر پروژه ای خلق و خو و رفتاری خاص خود داشت و مدیران با این مقوله آشنایی چندانی نداشتند. تلاشها و تحقیقات نهادهای علمی مانند PMI, AGC & IPMA منجر به راهکاری هایی علمی و عملی در این حوزه گردید و اینگونه بود که مدیریت پروژه بعنوان علمی زیربنایی پا به عرصه کسب و کار اقتصادی نهاد.

اجرای پروژه ها در تمامی کشورها بدست پیمانکاران بوده است. این سازمانهای پروژه محور در کنار اجرای این پروژه ها خود نیز توسعه یافتند و توان علمی، عملی و مالی اجرای پروژه های بزرگتر و اجرای همزمان تعداد زیادی پروژه را در بدنه سازمان خود فراهم نمودند. در حقیقت توسعه این سازمانها بود که در کنار خود منجر به تولید علم، فنآوری ، تجهیزات و امکانات نوین و از همه مهمتر ارتقای دانش و توانمندی نیروی انسانی متخصص گردید.

پیمانکاران عمومی یا اَبَر پیمانکاران حاصل توسعه و رشد اقتصادی و خود نیروی مولد رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند.

شناسایی، تحلیل و الگوبرداری از متدهای اجرا و مدیریت، سازمان و مدل کسب و کار این شرکتهای پیمانکاری برای شرکتهای داخلی ی تواند چراغ راهی باشد تا در ورود به حوزه های جدید کسب و کار علی الخصوص در کشور ما که بخش زیادی از تجهیزات صنعتی و پروژه ها معطوف و خاص صنعت نفت و گاز می باشد، به آنها جهت درست را بنمایاند.

پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی رسالت خود می داند تا در تشکیل و توسعه و ارتقای این سازمانهای پروژه محور حرفه ای در صنعت نفت و گاز و صنایع دیگر مانند فولاد، مس، فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ساخت و تولید همت نموده و به پیمانکاران عمومی مشاوره لازم را در این زمینه ارائه نماید.

گام اول این رویکرد، تأسیس و راه اندازی وب سایت اینترنتی بمنظور برقراری ارتباط با ذینفعان و مشتریان اصلی این موضوع که همانا پیمانکاران عمومی هستند، بود. در ادامه ما از طریق مشاوره و آموزش به مشتریان خود ارائه خدمات خواهیم نمود.

در این وب سایت شما با انواع موضوعات مهم در حوزه کسب و کار GC آشنا خواهید شد.

Scroll to Top