EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

علی فروزش

علی فروزش ، ارزیاب و مشاور رسمی مدل OPM3 انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران می باشد .او بیش از 10 سال سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات دارد و تا کنون بیش از 13 پروژه نرم افزاری را در ابعاد مختلف انجام داده است در کنار سوابق کاری همراه سعی بر گسترش دانش نموده تا بتواند ترکیب مناسبی از دانش و تجربه را بوجود آورد ،چراکه معتقد است که هرکدام (دانش و تجربه) بدون یکدیگر بی معناست . او به عنوان اولین ایرانی موفق به اخذ مدرک مدیریت سبد پروژه(Portfolio Manager) و مهندسی نرم افزار (RUP) از شرکتIBM گردیده است، همچنین علی فروزش دارای مدرک و مدیریت پروژه حرفه ای (PMP)از انجمن مدیریت پروژه آمریکا ، مدرک ITIL v3 از موسسه Exin انگلستان ، مدرک کمربند سبز 6 سیگما از انجمن آمار هند و مدرک مشاوره در حوزه مدیریت و تحلیل و طراحی از انجمن صنفی رایانه می باشد.در حال حاضر او تمرکز بر روی توسعه و آموزش حرفه دارد و با همکاری موسسه آموزشی و مشاوره فصل مباحث فوق الذکر را اجرا می نماید .این خدمات شامل دو بخش می باشد .بخش اول : ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت پروژه سازمانی و بخش دوم : ارائه خدمات آموزشی حرفهای به سازمانها ، شرکتها و اشخاص. سرویسهای ارائه شده در بخش مشاوره عبارتند از : ارزیابی وضعیت جاری سازمان ، بررسی مشکلات و چالشهای جاری و پیش رو ، ارائه برنامه بهبود ، تدوین متدولوژی در سطوح مختلف مدیریت پروژه سازمانی ، استقرار دفتر مدیریت پروژه سازمانی بر اساس نیازهای جاری و آتی سازمان و غیره می باشد.در حوزه آموزش ، سعی بر آن است که با ارائه خدمات بین المللی بتوان کمک شایانی به توسعه حرفه ای گری سازمان ها ، شرکتها و افراد شود.در همین راستا موسسه توسعه و آموزش فصل به عنوان تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران ، آموزشهای متنوعی را با نظارت PMI در ایران ارائه می دهد.که از آنجمله می توان به کارگارهای آموزشی مدیریت پروژه ، مدیریت طرح ، مدیریت پورتفولیو و غیره اشاره نمود . 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Scroll to Top