EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

اخبار

تأخیر در مناقصات پالایشگاه های عراق

پالایشگاه های متمرکز کربلا و نصیریه با تأخیر مواجه شده اند.

برنامه های پایین دستی عراق با تأخیر مواجه شده است و وزارت نفت عراق را بر آن داشته است تا برای دو پروژه مهم در سال 2014 چاره اندیشی اساسی نماید.

موعد مقرر برنامه ریزی شده برای پالایشگاه متمرکز نصیریه بیش از یک ماه است که بدلیل اختصاص زمان بیشتر به مناقصه گران در پاسخ دهی به تعویق افتاده است.
 انتظار می رود که این مناقصه در 19 دسامبر برگزار شود.

کنسرسیوم های سیزده گانه موظف شده اند تا روز اول ماه دسامبر پاکات مناقصه را تحویل دهند.

مناقصه پالایشگاه کربلا دومین پالایشگاه بزرگ پایین دستی عراق نیز با تأخیر مواجه شده است. وزارت نفت عراق جلساتی را با سه کنسرسیوم شرکت کننده در مناقصه در اواسط نوامبر در لندن بمنظور بازبینی فنی پیشنهادات که در ماه می ارائه شده بود، برگزار نمود. اکنون با وجود اینکه موعد مقرر جدیدی تعیین شده است، اما پیمانکاران معتقدند که این زمان زودتر از سال 2014 خواهد بود. 

رهبری کنسرسیو های سه گانه با شرکت های ذیل می باشد:

1- شرکت Daewoo E&C کره جنوبی

2- شرکت Hyundai E&C کره جنوبی

3- شرکت Tecnicas Reunidas اسپانیا

پالایشگاه پایین دستی کربلا با 140 هزار بشکه در روز یکی از پنج پالایشگاه جدید عراق خواهد بود که دولت عراق با احداث آنها قصد دارد ظرفیت پالایشی خود را به 700 هزار بشکه در روز برساند.

طراحی هر 5 پالایشگاه به اتمام رسیده است اما فقط پالایشگاه های نصیریه و کربلا به سمت مناقصه رفته اند. وزارت نفت عراق برای سومین پالایشگاه در استان میسان در حال مذاکره با شرکت هلندی SATAREM است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Scroll to Top