EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

ده چالش پیش روی صنعت نفت و گاز در سال 2012

در آخرین شماره مجله petroleum Review در فوریه 2012 موسسه Energy Institute در مقاله ای به تشریح ده چالش اساسی پیش روی صنعت نفت و گاز پرداخت.

در این تحلیل ریسک های موسسه ارنست اند یانگ نیز به آن اضافه شده است.

1- مرزهای جریبی Frontier acreage و دست یابی به ذخایر: این اصطلاح به اکتشاف و توسعه در میادین جدید که توسعه آنها خیلی مشکل است، بسیار گران تمام می شود یا از نظر سیاسی ناپایداری در آن مناطق وجود دارد، اطلاق می گردد. به این موارد باید مناطق تازه کشف شده مانند قطب، دریای شمال و میادین نمکی در آبهای عمیق برزیل را نیز افزود. دسترسی به ذخایر شامل رقابت برای دستیابی به نسبت دهه های قبل که اکتشاف و توسعه مشکلات کنونی را نداشت نیز می گردد.

2- منابع غیر معمول: این منابع از نقطه نظر بازرگانی و تجارت تاکنون آماده توسعه نبوده اند. فقط بخاطر پیشرفت های فنآوری است که تاکنون امکان پاسخگویی به نیاز جهانی از این میادین فراهم نشده است. این منابع غیرمعمول عبارتند از : Shale Gas, Oil Sands, Coalbedd Methane .

3- منابع در نواحی پرچالش: این نواحی عبارتند از کشورهای دارای رژیم های سیاسی ناپایدار که به نوبه خود فقدان امنیت سرمایه گذاری را بدنبال خواهد داشت. این مناطق نیجر و لیبی یا مناطق حفاظت شده در قطب را شامل می شود.

4- رشد تقاضا در بازار های نوظهور: نتایج بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری های چشمگیری برای دسترسی به انرژی صورت گرفته است. چین و اقتصادهای نوظهور در کشورهای آسیایی. از آنجاییکه عملکرد بازارهای نوظهور در تصمیم گیری و قیمت گذاری دولتها متمرکز شده است، قدرت چانه زنی بعنوان یک ریسک جدید در مقابل سرمایه گذاری خارجی بوجود آمده است.

5- مشارکت NOC-IOC : این یک مشارکت پایدار محسوب می شود. یکی از اهداف اصلی در این نوع مشارکت از منظر شرکت IOC دسترسی به ذخائر محسوب می شود که برای طرف مقابل چالشی بزرگ قلمداد می گردد. شرکتهای NOC دژبانان محافظ ذخائر ملی محسوب می شوند در حالیکه شرکتهای IOC طلایه داران توسعه فنآوری هستند. رشد NOC ها نه تنها در کشور خودشان بلکه در خارج از بازار داخلی شان، به افزایش قدرت و افزایش احتمال خرید دانش و فنآوری های مورد نیازشان می انجامد که این در حکم آزیر خطر برای برای ملاحظات آینده نگارانه IOC ها می باشد.

6- سرمایه گاری در خلاقیت و R&D : این روزها هر شرکتی درک می کند که R&D و خلاقیت در رشد و وفقیت یک پارامتر کلیدی است. این جایگاه یک رقابت شدید بین بازیگران حاضر در بازار با منایع کافی در اختیار برای R&D بوجود می آورد.

7- سوخت های جایگزین، شامل نسل بعدی سوخت های زیستی : فشارهای محیط زیستی و تقاضای بازار شرایطی است که این روزها شرکتهای نفتی تجربه می کنند و آنها را وادار می کند تا صنایع جدیدی را کشف کنند. برای مثال سوخت تجدیدپذیر. بر اساس آمار، 47% سرمایه گذاری های قبلی در فنآوری های پاک Cleantech بوده است. این وضعیت اضطراری، نیاز به منابع جدید و استراتژی، چشم انداز و خط مشی جدیدی را در شرکتها می طلبد.

8- بدتر شدن قوانین مالی : نوسان قوانین مالی در کشور میزبان باعث ایجاد فشار بر شرکتهای نفتی می شود که این خود باعث تزلزل در استراتژی مالی شرکت و خط مشی سرمایه گذاری اش می شود. بر اساس آمار ارائه شده در اولین نشست مالی نفت و گاز اروپا در انگلستان، این صنعت نیازمند امنیت و پایداری و قابل پیش بینی بودن قوانین مالی می باشد. گزارش موسسه دیل لویت حاکی از آنست که اروپا با افت شدید 2.3 میلیارد پوندی در مالیات بر درآمد حاصله از حفاری های اکتشافی و تولید مواجه شده است. نمونه دیگر این چالش برزیل است که سیاست مالیاتی کنونی این کشور بسیار پیچیده بوده و رشد صنعت نفت و گاز را با محدودیت مواجه نموده است. نوآوری در قوانین مالیاتی بلای جان شرکتهای نفتی شده است. بر اساس گزارش BBC چین اخیرا مالیات بر منابع نفت و گاز طبیعی را  بین 5 تا 10 درصد فروش قرار داد.

9- نوسانات قیمت و نقش دلالان : نقش دلالان شامل چانه زنی و مذاکرات سنگین بین آژانسهای تأمین انرژی همانند موسسات سرمایه گذاری و دولتها می شود. با این حال این فقط یکی از عامل های اثرگذار د تعیین قیمت نفت و گاز می باشد. محرک های اصلی اقتصادی اکنون نقش اصلی را در در دستیابی به تعادل در قیمت گاز طبیعی بازی می کنند. فراوانی منایع تأمین امروزه باعث کاهش قیمت ها شده اند.

10- مسئولیت اجتماعی شرکتها : این چالش شامل رابطه با گروه های ذینفع متعدد، ملاحظات سلامت و ایمنی مانند حقوق بشر، حقوق کارگری، حقوق ذینفعان، حفاظت محیط زیست، روابط اجتاعی، شفافیت و مشکلات فساد مالی و اداری می گردد. این نیازمند آنست که شرکتهای نفتی برای موفقیت در هر معیار و در راستای حفظ شهرت و اعتبار بمنزله یک شریک قابل اعتماد در همکاریهای استراتژیک بخش خصوصی- عمومی و بین بخشی و دولتی در این زمینه فعالیتهای لازم را به اجرا درآورند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Scroll to Top