تامین مالی از طریق بازار سرمایه - بخش سوم

 

در این شماره از روش­های تامین مالی بازار سرمایه به تامین مالی از طریق اوراق مشارکت می­رسیم:

شرایط انتشار اوراق مشارکت

 

طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که به منظور تأمین مالی طرح‌های مشخص تولیدی و خدماتی سودآور توسط دولت، سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های تعاونی یا سهامی منتشر می‌شود. طبق آیین‌نامة انتشار اوراق مشارکت مصوب هیأت وزیران و آیین‌نامة انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های بورسی، مرجع صدور مجوز و ثبت اوراق مشارکت بسته به ماهیت ناشر بصورت زیر خواهد بود:

اوراق مشارکت برای ناشر آن مزایایی از قیبل دسترسی به منابع خرد طبقات مختلف مردم، دسترسی یکباره به کل منابع در ابتدای طرح و هزینه‌های مالی کمتر نسبت به تأمین مالی بانکی خواهد داشت. همچنین سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاران مزایایی از قبیل بهره‌مندی از نرخ سود بدون ریسک بالاتر از سپردة بانکی و معافیت سود علی‌الحساب از مالیات را بهمراه دارد.

شرایط و الزامات عمومی انتشار اوراق مشارکت:

 1. اوراق دولتی: به تشخیص بانک مرکزی و در چارچوب بستة سیاستی
 2. اوراق غیردولتی: متناسب با ارزش ویژة ناشر و ارزش طرح

ارکان انتشار اوراق مشارکت:

مراحل اجرای این روش:

مراحل انتشار اوراق مشارکت بسته به معافیت یا عدم‌معافیت آن از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار متفاوت است.

 1. اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس:
 1. برگزاری مجمع فوق العاده ناشر
 2. دریافت مجوز انتشار
 1. چاپ و توزیع و فروش اوراق
 2. عرضة نتایج به سازمان بورس و احراز پذیره‌نویسی و برداشت وجوه:

 

مدت زمان اجرای این روش:

تخمین این مشاور از مدت زمان لازم برای انتشار اوراق مشارکت، از شروع تهیة گزارش توجیهی تا روز دریافت مجوز برداشت وجوه، بسته به نوع آن به شرح زیر است:

هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت:

تخمین این مشاور از هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت بسته به نوع آن بشرح زیر است:

 1. حق‌الزحمة مشاور عرضه: 300 تا 500 میلیون ریال (در سال اول)
 2. حق‌الزحمة حسابرس: 50 تا 150 میلیون ریال (در سال اول)
 3. کارمزد امین: 300 الی 500 میلیون ریال (در هر سال)
 4. کارمزد ضامن: حدود 1 تا 5/2 درصد اوراق منتشره (در هر سال)
 5. کارمزد عامل فروش: کمتر از 5/0 تا 1 درصد اوراق منتشره (در سال اول)
 6. کارمزد متعهد پذیره‌نویسی: بین 1 تا 5/2 درصد اوراق منتشره (در سال اول)
 7. کارمزد مشاور پذیرش (در صورت تمایل به پذیرش اوراق در فرابورس): 50 تا 150 میلیون ریال (در سال اول)
 8. کارمزد پذیرش در فرابورس: حداکثر 30 میلیون ریال (در سال اول)
 9. هزینة تبلیغات و آگهی: 300 تا 1000 میلیون ریال (در سال اول)
 10. کارمزد بازارگردان: حدود یک درصد اوراق منتشره (در هر سال)

مثال اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق